FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Menjadi Khalifah di Muka Bumi Haruslah Hebat

Rahmatan Lil Alamin, artinya menjadi rahmat buat seluruh alam.
Berguna dan Bermanfaat buat sesama... Menjadi contoh buat manusia yang beragam,
Bukan ekslusif..Bukan merasa paling benar dengan mazhab dan alirannya..

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam).” (QS Al Anbiya’ : 107).

Maka jadilah rahmat dengan menunjukkan ahlak-ahlak mulia islam kepada sesama....
Toleran terhadap perbedaan

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.........”  Surat Al-Baqarah : 30


Menurut http://psq.or.id, Ayat tersebut di atas menjelaskan ketetapan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang dimaksud dengan khalifah ialah makhluk Allah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan kehendak Allah dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya di muka bumi. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan itu Allah mengajarkan kepada manusia ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan manusia mempunyai kemampuan mengatur, menundukkan, dan memanfaatkan benda-benda ciptaan Allah di muka bumi sesuai dengan maksud diciptakannya.

Khalifah di muka bumi artinya menjadi pemakmur dan penguasa bumi.
Artinya dia harus pintar dengan ilmunya
Hebat dengan kuasanya
Mulia dengan akhlaknya
Kaya dan bermakna buat sesama

Khabar baiknya, semua manusia (yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan ) mempunyai "Gen" Rahmatan Lil Alamin dan Khalifah Fil Ardh.. "Gen" itu sudah secara default ADA dan diberikan Tuhan. Itulah DNA asli manusia. Tinggal "Mau apa tidak" menggali potensi dahsyat yang selama ini terpendam...
Setuju apa sangat setuju??

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643