FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

NANJEUR
Kata “Nanjeur” merupakan bahasa sunda yang mempunyai padanan kata “punjul” atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “maju”. Secara historis kata “Nanjeur” terdapat pada ungkapan kata-kata bijak Raja Sunda Padjadjaran Prabu Siliwangi, “PAKENA GAWE RAHAYU PAKEUN HEUBEUL JAYA DI BUANA, BARI PAKENA KERTA BENER PAKEUN NANJEUR NA JURITAN”. Adapun artinya, “membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia, sambil membiasakan berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul di medan perang”. Dengan demikian kata “Nanjeur” dapat di definisikan “menang”.

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643